Avrupa’da Yönetilen Doküman Hizmetleri

Bağımsız araştırma kurumu Lordhouse; 8 Avrupa ülkesinden 750 BT yöneticisine işletmelerinin doküman yönetimine yönelik yaklaşımını sordu,

Son yıllarda Avrupa’da faaliyet gösteren işletmelerde BT gereksinimleri büyük ölçüde artış gösterdi. Güvenlik, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri; işletmelerin BT yöneticileri tarafından dikkate alınması gereken anahtar çözümler haline geldi. Bunun yanı sıra artmaya devam eden baskı maliyetleri ve BT departmanlarının giderek işletmenin her bölümünde belirli görevler üstlenen bir departman haline gelmesi, bu departmanın işletme içi ekonomik ve/veya yapısal değişiklikler söz konusu olduğunda daha hızlı hareket etmesi ihtiyacını doğurdu. İş yükü giderek artan BT profesyonellerinin bu ihtiyaçları karşılayabilmelerinin yolu ise dijital dönüşüm çağının ışığında yeni yazılım ve donanım ürünlerinin işletme sistemlerine entegrasyonundan geçiyor. 

Lordhouse tarafından, KYOCERA iş birliğiyle gerçekleştirilen “Avrupa’da Yönetilen Doküman Hizmetleri / Managed Document Services in Europe” çalışması, Avrupa’daki firmaların artan maliyetlerle başa çıkmada etkin bir doküman yönetimi anlayışının belirgin faydaları olduğunu deneyimlediklerini ortaya koyuyor. Ankete katılan BT karar vericilerin %70’i verimli bir MDS konseptinin baskı maliyetleri üzerindeki azaltıcı etkisinin farkında. %52’si MDS sayesinde iş süreçlerinde hızlanma görmeyi bekliyor ve %47’si gelişmiş maliyet şeffaflığı ilkesini benimsediklerini belirtiyor. Bu durum, MDS ve doküman yönetim süreçlerinin Avrupa genelinde öncelikli bir BT  konusu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bir Bakışta KYOCERA MDS Çalışması

  • MDS süreçleri hakkındaki kararlar üst düzey yönetim kademelerinde alınmaktadır. 
  • İşletmelerin %81’i baskı ve doküman yönetim altyapısından memnun olduğunu belirtmektedir.
  • Şirketlerin %49’u baskı maliyetlerini sayfa başı olarak baz alırkeni %74’ü baskı ve fotokopi alanında daha geniş bir maliyet şeffaflığına ulaşmak istemektedir.  
  • Doküman iş akışlarının daha otomatize hale gelmesi gerektiği öne çıkan bir görüştür. 
  • Çalışmaya katılan her dört işletmeden biri, gelecek 1 yıl içerisinde içerisinde doküman yönetimi yapısını değiştirmeyi planlamaktadır. İşletmelerin %64’ü son iki yıl içerisinde bu konuda çalışma yürütmüştür.  
  • İşletmelerin %70’i MDS’in maliyetlerini belirgin ölçüde azaltacağına, bütçelerinin %47’si daha etkin kontrol olanakları sağlayacağına, %52’si ise iş süreçlerini iyileştireceğine inanmaktadır.
  • MDS kullanmanın başlıca hedefleri (1) baskı ve fotokopi altyapısını standardize etmek (%44), (2) doküman çıktı yönetimini iyileştirmek (%38) ve (3) toplam maliyetleri azaltmak (%35) olarak belirlenmiştir.
  • Üç işletmeden biri Yönetilen Doküman Hizmetleri sayesinde karbon ayak izlerinin ciddi oranda küçüldüğünü belirtmiştir.