KYOCERA MDS nedir?

Yaygın kullanımı ile MDS (Managed Document Services); Yönetilen Doküman Hizmetleri anlamına gelmektedir. Yönetilen Baskı Hizmetlerine (Managed Print Services – MPS)  ile karşılaştırıldığında MDS, tüm doküman çıktı yönetim süreçlerini optimize etmesi ile ön plana çıkar. MPS yalnızca baskı işleri üzerinde yoğunlaşırken; MDS yakalamadan arşivlemeye, güvenlik ve çevre korumaya kadar tüm baskı iş akışı süreçlerini optimize eder.

Bu bütünsel yaklaşım; MDS‘i her ölçekten işletmeler için benzersiz bir strateji haline getirmektedir. Müşteri deneyimleri ve yapılan çalışmalar MDS’in baskı maliyetlerini %30’a varan oranlarda azalttığını ortaya koymaktadır.

KYOCERA MDS, doküman çıktı maliyetlerinizi kesin biçimde belirlemek ve kontrol altına almak için Erişim, Tasarım, Uygulama, Yönetim ve Optimize Etme olmak üzere beş sürece dayanır. İşletme maliyetlerinizi ve çevredeki ayak izinizi azaltmak için terzi usulü bir sistem ortaya koyuyoruz. Üstelik, KYOCERA MDS ile çok çeşitli hizmet kalemlerini tek ve güvenilir bir kaynaktan karşılamak, çok sayıda satıcı ile uğraşmanın sebep olduğu zaman kaybı ve karışıklığın önüne geçiyor.  

Sonuç olarak KYOCERA MDS baskı iş akışlarınızın tümünü optimize eder, BT departmanınızın iş yükünü azaltır ve çevrede bıraktığınız ayak izini küçültür.